SZÁRAZÉPÍTŐ - Építőipari szakmai képzések,OKJ-s vizsgák

Battelló Bt
Építőipari szakmai képzések
E-001482/2016 (2016.06.23.)
szakmai vizsgák
2020
Title
Tartalomhoz ugrás

SZÁRAZÉPÍTŐ

Szárazépítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
Hatályos: 2018.09.01-tőlA 204. sorszámú Szárazépítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 10
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szárazépítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4.  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: -
2.3. Előírt gyakorlat: -
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7539 Egyéb építési, szakipari
foglalkozások Egyéb építési, szakipari foglalkozások
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szárazépítő feladata a szerelt belső szerkezetek, szerelt aljzatok valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borítások elkészítése, javítása és bontása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során
- szerelt válaszfalat építeni
- ívelt szerkezetet készíteni és borítani
- elvégezni a hézagerősítést, hézagolást, tömítést
- elhelyezni az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíteni
- szárazfeltöltést készíteni
- szárazpadlót készíteni
- elhelyezni az álpadló elemeit
- öntött álpadlót készíteni
- tűzvédelmi borításokat készíteni
- elkészíteni a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását
- kitűzni az előtétfal, aknafal síkját
- szárazvakolatot ragasztani
- betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat
3.3.  Kapcsolódó szakképesítések
A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat
3.3.5. 34 582 13 Burkoló azonos ágazat
3.3.6. 34 582 16 Épületszobrász és műköves azonos ágazat
3.3.7. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat
3.3.8. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.9. 34 582 17 Kőfaragó azonos ágazat
3.3.10. 34 582 14 Kőműves azonos ágazat
3.3.11. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat
3.3.12. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 582 15 Tetőfedő azonos ágazat
3.3.14. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat
3.3.15. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.16. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés
4.5. 10280-12 Szerelt padlók készítése
4.6. 10210-12 Tűzvédelmi borítás készítése
4.7. 10281-12 Tetőtér és előtét borítások
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés gyakorlati
5.2.5. 10280-12 Szerelt padlók készítése írásbeli
5.2.6. 10210-12 Tűzvédelmi borítás készítése szóbeli
5.2.7. 10281-12 Tetőtér és előtét borítások szóbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerelt válaszfal és tűzvédelmi álmennyezet készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Legfeljebb 6 méter teljes hosszúságú, 2-2,50 m magas fal építése U alakú elrendezésben, 2 sarokkal, amely közé 2 m2 tűzvédelmi álmennyezet szerelése egy mozgási hézag kialakításával (függesztés és hőszigetelés nélkül). Egyetlen összefüggő válaszfal és álmennyezet felülete hézagolva
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Anyagszükséglet számítása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy legfeljebb 50 m2-es iroda alaprajza és metszete alapján a határoló falak és álmennyezet anyagszükségletének számítása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítés anyagai, technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu/ című weblapján érhetők el a szakképzési és felnőttképzési igazgatóság vizsgák menüpontjában
A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szárazépítő kéziszerszámok
6.3. Szárazépítő elektromos kisgépek
6.4. Mérőeszközök, kitűzők
6.5. Állványok
6.6. Állványkezelő célszerszámok
6.7. Bontószerszámok
6.8. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.9. Anyagmozgató berendezések, gépek, eszközök
7. EGYEBEK
7.1. Modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben:
6234-11 Építőipari közös tevékenység modul teljesítése esetén a 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul modulzáró vizsgájának teljesítése alólBattelló Bt
Nyilvántartásba vételi szám: E-001482/2016, (2016.06.23)

Ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi Bocskai u. 59.
Ügyfélfogadás: hétfő- szerda 10-12 óráig.
(Vagy telefonon történt bejelentkezéskor a hét bármely napján.)
Telefon.: +36-20-523-7221,   e-mail: czky@invitel.hu
 
Vissza a tartalomhoz