SZOBAFESTŐ - Építőipari szakmai képzések,OKJ-s vizsgák

Battelló Bt
Építőipari szakmai képzések
E-001482/2016 (2016.06.23.)
szakmai vizsgák
2020
Title
Tartalomhoz ugrás

SZOBAFESTŐ

Szobafestő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 582 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szobafestő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720


2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -


3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7535 Festő és mázoló Szobafestő


3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.

A részszakképesítés rendelkező képes:
- tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni
- felületdiagnosztikát végezni
- felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
- meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni
- szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
- anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
- vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
- felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
- nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
- alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
- sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
- különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
- építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
- kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
- választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
- mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
- homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
- fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
- határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
- tapétázást, díszítést készíteni
- mintanyomó hengerezést készíteni
- egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben
- egyszerű faerezet utánzatot festeni
- betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
- elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
- munkaterületet átadni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
4.5. 10105-12 Tapétázási munkák


5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli, gyakorlati
5.2.5. 10105-12 Tapétázási munkák szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása.

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása).

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szobafestő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %


5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében.

Az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat.

A vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli. Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –


6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3. Kéziszerszámok
6.4. Díszítő szerszámok
6.5. Festőipari tapétázási gépek
6.6. Segédeszközök
6.7. Mérőeszközök
6.8. Állvány, létra
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.11. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
6.12. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei


7. EGYEBEK

A 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul, modulzáró vizsgájának teljesítése alól felmentést kaphat az a vizsgázó, aki az alább felsoroltak közül valamelyiket korábban már eredményesen teljesítette:

0459–06 Építőipari közös feladatok I.
6253–11 Építőipari általános ismeretek


Battelló Bt
Nyilvántartásba vételi szám: E-001482/2016, (2016.06.23)

Ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi Bocskai u. 59.
Ügyfélfogadás: hétfő- szerda 10-12 óráig.
(Vagy telefonon történt bejelentkezéskor a hét bármely napján.)
Telefon.: +36-20-523-7221,   e-mail: czky@invitel.hu
 
Vissza a tartalomhoz