TETŐFEDŐ - Építőipari szakmai képzések,OKJ-s vizsgák

Battelló Bt
Építőipari szakmai képzések
E-001482/2016 (2016.06.23.)
szakmai vizsgák
2020
Title
Tartalomhoz ugrás

TETŐFEDŐ

Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
Hatályos: 2018.09.01-től

A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 15
1.2. Szakképesítés megnevezése: Tetőfedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: -
2.3. Előírt gyakorlat: -
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7532 Tetőfedő Cseréptetőfedő
3.1.3. Hullámlemeztető-fedő
3.1.4. Palatetőfedő
3.1.5. Műanyaglemeztető-fedő
3.1.6. Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával. A fedés alatt lévő hőtechnikai, páratechnikai rétegeket beépíti, javítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét
- szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani
- megrajzolni a fedélidomot
- meghatározni a tető valós felületeit
- kiszámolni a tető geometriai méreteit
- felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit
- tetőléc távolságot számolni
- valós szarufa hosszat kiszámítani
- a mérő eszközöket biztossággal használni
- használni a tetőfedés kéziszerszámait
- derékszöget szerkeszteni
- tetőfedési aljzatokat készíteni
- tetősík ablakot beépíteni
- alátéthéjazatot készíteni
- használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket
- használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket
- számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit
- értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat
- betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait
- az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést
- ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
- alátéthéjazatot készíteni
- elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból
- megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát
- megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
- előkészíteni az anyagokat
- szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
- tetőfedéseket készíteni
- utómunkálatokat végezni
- kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
- tetőfedéseket javítani, helyre állítani
- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
- működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
- betartani a biztonsági előírásokat
- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
- baleset esetén az előírások szerint eljárni
3.3.  Kapcsolódó szakképesítések
A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat
3.3.5. 34 582 13 Burkoló azonos ágazat
3.3.6. 34 582 16 Épületszobrász és műköves azonos ágazat
3.3.7. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat
3.3.8. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.9. 34 582 17 Kőfaragó azonos ágazat
3.3.10. 34 582 14 Kőműves azonos ágazat
3.3.11. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat
3.3.12. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 582 10 Szárazépítő azonos ágazat
3.3.14. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat
3.3.15. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.16. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.5. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.6. 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
4.7. 11766-16 Tetőfedő munkák
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11767-16 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok írásbeli
5.2.4. 11766-16 Tetőfedő munkák szóbeli
5.2.5. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy tetőrészlet fedésének elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előkészített tetőfelület fedésének elkészítése a szükséges anyagok és eszközök kiszámítása és igénylése után
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tetőfedések anyagai, módjai, technológiai folyamatai és ezek munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4.  A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 300 perc.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tetőlétra
6.3. Mérőeszközök
6.4. Faipari gépek, szerszámok
6.5. Daraboló szerszámok (gyorsvágó, cserépvágó, ollók)
6.6. Kéziszerszámok
6.7. Elektromos kisgépek
6.8. Jelölő eszközök
6.9. Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
6.10. Lemezhajlító
6.11. Kosaras emelő
6.12. Csiga
6.13. Állványok
6.14. Műszaki dokumentáció
6.15. Számítógép
6.16. Szoftverek
6.17. Nyomtató
6.18. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, felszerelések, berendezések
6.19. Anyagmozgató gépek, eszközök
6.20. Forrasztóeszközök
6.21. Szerelő- és bontószerszámok
6.22. Él, gerinc, vápa, eresz, tetőáttörés csomópont kialakítására, gyakorlására alkalmas tetőrészlet
7. EGYEBEK

Battelló Bt
Nyilvántartásba vételi szám: E-001482/2016, (2016.06.23)

Ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi Bocskai u. 59.
Ügyfélfogadás: hétfő- szerda 10-12 óráig.
(Vagy telefonon történt bejelentkezéskor a hét bármely napján.)
Telefon.: +36-20-523-7221,   e-mail: czky@invitel.hu
 
Vissza a tartalomhoz